MB 70

System ten, możliwy jest do wykonania w trzech różnych wariantach konstrukcji skrzydła, a mianowicie: system „wsadowy”, jednostronna nakładka lub obustronna nakładka.
MB-70 HI jest najbardziej podstawowym systemem wśród pozostałych konstrukcji drzwiowych. Głębokość skrzydła drzwiowego pozwala zastosować panele o grubości do 48mm, co umożliwia zastosowanie ciepłych pakietów szybowych. Kolorystykę drzwi możemy wybrać wg dostępnych dekorów lub wg wzornika RAL. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub anodowania.