bluEvolution: 92

Proponowany przez nas sześciokomorowy profil bluEvolution 92mm charakteryzuje się bardzo pożądanymi parametrami cieplnymi właściwymi dla budownictwa pasywnego. Dzięki jego doskonałej sztywności i masywnej budowie, mamy możliwość zastosowania szklenia do 60mm.

Wdrożyliśmy na linii produkcyjnej specjalną technikę zgrzewania uszczelek, co zapewnia ich doskonałą elastyczność po wykonanym zgrzewie naroży. Profil w klasie „A”.